Nationale Kliniske Retningslinjer

Misbrugsrelaterede sygdomme:

National Strategi for Hepatitis C (sundhedsstyrelsen, 2023)

Hent vejledningen her

Afhængighedsskabende lægemidler:

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler (Sundhedsstyrelsen, 2019)

Hent vejledningen her

Akut behandling:

Vejledning om behandling af akutte rusmiddelforgiftninger (Sundhedsstyrelsen, 2012)

Hent vejledningen her

Substitutionsbehandling ved opioidafhængighed:

Vejledning til læger, der behandler opioidafhængige patienter med substitutionsmedicin (Sundhedsstyrelsen, 2017)

Hent vejledningen her

Vejledning om ordination af diacetylmorphin (heroin) ved opioidafhængighed (Sundhedsstyrelsen, 2013)

Hent vejledningen her

Kompendium –  Behandling med lægeordineret heroin (Behandlingsansvarlig overlæger, Lene Caspersen og Inge Birkemose, 2017)

Hent vejledningen her

Misbrug af centralstimulantia:

Vejledning om den lægelige behandling af misbrug af kokain og andre centralstimulerende stoffer (Sundhedsstyrelsen, 2016)

Hent vejledningen her

Alkohol:

Behandling af Alkoholafhængighed (Sundhedsstyrelsen, 2018)

Hent rapporten her

Udredning og behandling af samtidig alkoholafhængighed og psykisk sygdom (Sundhedsstyrelsen, 2019)

Hent rapporten her

Spørg til alkoholvaner – klinisk vejledning til almen praksis (Sundhedsstyrelsen, 2010)

Hent rapporten her

Nikotin:

Rygning og rygestop blandt borgere med psykisk lidelser (Sundhedsstyrelsen, 2022)

Hent rapporten her

Antipsykotika:

Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler til personer over 18 år med psykotiske lidelser (Sundhedsstyrelsen, 2014)

Hent vejledningen her

Social misbrugsbehandling:

Nationale retningslinjer for social stofmisbrugsbehandling (Socialstyrelsen, 2020)

Hent rapporten her