Associerede Selskaber

Dansk Psykiatrisk Selskab

Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er et lægevidenskabeligt selskab, der har det som hovedopgave at fremme dansk psykiatri samt dansk forskning inden for dette område.

Selskab For Addiktiv Psykiatri

Formålet med Selskab for Addiktiv Psykiatri er at medvirke til at forbedre behandlingen af og forskning i addiktivt indtag af alkohol og andre psykoaktive stoffer som hash, kokain, opioider m.m. 

Dansk Psykolog Forenings Selskab for Misbrugspsykologi

Faglig sammenslutning af psykologer, som arbejder indenfor misbrugsområdet
– enten med behandling af misbrugere eller med forskning indenfor området.
 

Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose

Dansk Fagligt Netværk for Dobbeltdiagnose er et netværk for professionelle eller organisationer med faglig interesse for dobbeltdiagnosticerede mennesker.