Persondatapolitik

  1. Ved henvendelse til DSFAM

Ved henvendelse via email til DSFAM, skal du være opmærksom på, at hvis du giver os personfølsomme oplysninger om din situation, så behandler vi oplysningerne fortroligt. Det betyder, at vores svar på din mail ikke indeholder disse personoplysninger. Vi vil typisk forsøge at kontakte dig pr telefon eller opfordre dig til at kontakte os ved fremmøde, eller ved at ringe til os.

 

  1. Vi har pligt til at oplyse dig om følgende

Når du har sendt personoplysninger til os som f.eks. dit navn, cpr.nr., adresse, telefonnummer, e-mailadresse, eller oplysninger om dine økonomiske eller helbredsmæssige forhold, vil vi behandle disse oplysninger.

At vi behandler oplysningerne, betyder bl.a. at vi kan modtage, registrere, opbevare, kopiere, journalisere, udskrive og arkivere oplysningerne.

 

  1. Vi er dataansvarlig – hvordan kontakter du os?

DSFAM er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, du har sendt til os. Vores kontaktoplysninger er Dansk Selskab for Addiktiv Medicin, c/o Socialmedicinsk Klinik, Bakken 3, 2600 Glostrup, telefon 40 31 40 06, mail kontakt@addiktivmedicin.dk.

 

  1. Hvorfor behandler vi dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne give dig svar på dine spørgsmål, eller for at kunne sagsbehandle din henvendelse til os og holde styr på, hvilke sager, vi har/har haft. Vi behandler personoplysningerne med hjemmel i den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder inden for det lovområde, som din henvendelse handler om, og persondatareglerne.

 

  1. Hvor længe gemmer vi dine persondata?

Når vi ligger inde med personoplysninger om dig, vil de blive slettet og arkiveret i overensstemmelse med arkivlovens regler. Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine personoplysninger ved at kontakte DSFAM på mailen kontakt@addiktivmedicin.dk skriv i emnefeltet ”Vedrørende spørgsmål om mine persondata”.

 

  1. Dine rettigheder

Du har ret til at se og få udleveret de personoplysninger, som vi behandler om dig (indsigtsret). Du har også ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet (berigtigelse).

 

  1. Vi har en databeskyttelsesrådgiver – hvordan kontakter du ham?

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine personoplysninger, kan du altid spørge det fagcenter, der har behandlet oplysningerne. Og du er også altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver.

Du kan kontakte vores databeskyttelsesrådgiver på mobilnr. 40 31 40 06 og mail kontakt@addiktivmedicin.dk.

 

8. Du kan klage

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, eller hvis du har mistanke om, at DSFAM har lækket persondata eller på anden måde ikke har håndteret dine eller andre personers oplysninger korrekt, kan du klage til Datatilsynet på telefon 33 19 32 00, på mail dt@datatilsynet.dk eller hvis du ønsker at sende med sikker post via digital post på www.borger.dk.

 

  1. Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder hér

https://www.datatilsynet.dk/media/6893/registreredes-rettigheder.pdf.