Bestyrelsen

Bestyrelsesformand:

Thomas Fuglsang

Ledende overlæge

KABS Socialmedicinsk Klinik

Speciale: Almen medicin

E-mail: thomas.fuglsang@glostrup.dk

Næstformand/webadministrator: 

Mette Kruse Klausen

Læge, ph.d., postdoc

Psykiatrisk Center København

E-mail: mette.kruse.klausen@regionh.dk

Kasserer: 

Clemens Plickert

Overlæge

Center for alkohol og stofbehandling

Rusmiddelbehandling København

E-mail: FC1F@kk.dk

Medlem: 

Merete Engberg Skamling

Behandlingsansvarlig læge, ph.d.

Heroinklinikken, Odense Rusmiddelcenter

Speciale: Almen medicin

E-mail: mesk@odense.dk

Medlem: 

Rehana Shah

1. reservelæge

Prags Boulevard rusmiddelcenter, Kbh. kommune

E-mail: h00x@kk.dk

Medlem: 

Astrid Elisabeth Permin

Afdelingslæge

Rusmiddelbehandlingen, Kbh. kommune

Speciale: Samfundsmedicin

E-mail: lw3r@kk.dk

Medlem: 

Lene Caspersen

Socialoverlæge

Region H, Hvidovre Hospital

Speciale: Almen medicin

E-mail: lenecaspersen@dadlnet.dk

Medlem: 

Anne Marie Schmidt Højlev

Overlæge

Slagelse kommunes misbrugscenter

Speciale: Almen medicin

E-mail: anne.schmidt.hoejlev@gmail.com

Suppleant: 

Helle Petersen

Fhv. socialoverlæge

Speciale: Almen medicin

E-mail: hellep@dadlnet.dk

Suppleant: 

Johan Wandall

Lægekonsulent, dr.med. 

Speciale: Infektionsmedicin og gastroenterologi

E-mail: wandall@dadlnet.dk

Revisor: 

Jørgen Svejsø

Læge

Speciale: Almen medicin

E-mail: jorgensvejso@gmail.com