Bestyrelsen

Bestyrelsesformand:

Thomas Fuglsang

Ledende overlæge

KABS Socialmedicinsk Klinik

Speciale: Almen medicin

E-mail: thomas.fuglsang@glostrup.dk

Næstformand/webmaster: 

Mette Kruse Klausen

Læge, ph.d., postdoc

Psykiatrisk Center København

E-mail: mette.kruse.klausen@regionh.dk

Kasserer: 

Daniel Thaysen Petersen

Læge, ph.d.-studerende

Psykiatrisk Center København

Psykiatrisk Center Ballerup

E-mail: danielthaysen@gmail.com

Medlem: 

Christian Tjagvad 

Overlæge, ph.d.

Gladsaxe kommunes misbrugscenter

SERAF, Universitetet i Oslo

E-mail: christian.tjagvad@medisin.uio.no

Medlem: 

Rehana Shah

1. reservelæge

Prags Boulevard rusmiddelcenter, Kbh. kommune

E-mail: h00x@kk.dk

Medlem: 

Astrid Elisabeth Permin

Afdelingslæge

Rusmiddelbehandlingen, Kbh. kommune

Speciale: Samfundsmedicin

E-mail: lw3r@kk.dk

Medlem: 

Lene Caspersen

Socialoverlæge

Region H, Hvidovre Hospital

Speciale: Almen medicin

E-mail: lenecaspersen@dadlnet.dk

Suppleant: 

Merete Engberg Skamling

Behandlingsansvarlig læge, ph.d.

Heroinklinikken, Odense Rusmiddelcenter

Speciale: Almen medicin

E-mail: mesk@odense.dk

Suppleant: 

Henrik Thisen

Overlæge

Sundhedsteamet, Københavns Kommune

Speciale: Almen medicin

E-mail: thiesen@dadlnet.dk

Suppleant: 

Anne Marie Schmidt Højlev

Overlæge

Slagelse kommunes misbrugscenter

Speciale: Almen medicin

E-mail: anne.schmidt.hoejlev@gmail.com

Suppleant: 

Helle Petersen

Fhv. socialoverlæge

Speciale: Almen medicin

E-mail: hellep@dadlnet.dk

Suppleant: 

Johan Wandall

Lægekonsulent, dr.med. 

Speciale: Infektionsmedicin og gastroenterologi

E-mail: wandall@dadlnet.dk

Revisor: 

Jørgen Svejsø

Læge

Speciale: Almen medicin

E-mail: jorgensvejso@gmail.com